bendruomene

MAMŲ MUGĖS BENDRUOMENĖ

Mamų mugės idėjai bei tikslams pritariantis ir prie mugės tobulinimo norintis prisidėti savanoris yra laukiamas ir Mamų mugės Bendruomenėje. Mūsų Bendruomenė – tai draugiškų ir aktyvių artimiausių draugų būrys. Atsidėkodami Bendruomenės nariui už dalyvavimą organizaciniuose susirinkimuose ir dviejų dienų pagalbą mugės metu, suteikiame geresnes dalyvavimo mugėje sąlygas.

Bendruomenės narys už parduotus mugėje daiktus moka ne 30%, o sumažintą iki 20% komisinį mokestį, nemoka išrūšiavimo mokesčio!