bendruomene

MAMŲ MUGĖS BENDRUOMENĖ

Bendruomenės nariu gali tapti kiekvienas asmuo, pritariantis Mamų mugės misijai, vizijai ir tikslams. Bendruomenėje laukiami ir savanoriai, kurie prisideda prie mugės tobulinimo, aktyviai dalyvauja mugės veikloje. Mūsų Bendruomenė – tai organizuotų  ir aktyvių, motyvuotų  ir  linksmų draugų būrys.

Atsidėkodami Bendruomenės nariams už dalyvavimą organizaciniuose susirinkimuose ir dviejų dienų pagalbą mugės metu, suteikiame geresnes dalyvavimo mugėje sąlygas. Bendruomenės nariai už parduotus mugėje daiktus moka ne 30%, o sumažintą iki 20% komisinį mokestį, nemoka išrūšiavimo mokesčio!

NARYSTĖ  TEISĖS  PAREIGOS

NARYSTĖ

Bendruomenės nariu gali tapti kiekvienas asmuo, pritariantis Mamų mugės misijai, vizijai ir tikslams. Užpildęs Bendruomenės nario anketą, asmuo priimamas į Mamų mugės Bendruomenę po susitikimo su organizatoriais. Prisidėdamas prie mugės organizavimo įgyja išskirtinių teisių ir pareigų.

TEISĖS

Bendruomenės nariui, kuris yra ir mugės Partneris, taikomas mažesnis, t.y. 20 proc. komisinis mokestis.Bendruomenės narys įgyja teisę apsipirkti anksčiau, uždaros prekybos metu. Bendruomenės nariui netaikomas išrūšiavimo mokestis. Bendruomenės narys įgyja teisę dalyvauti mugės renginių planavime, siūlyti ir įgyvendinti savo idėjas.

PAREIGOS

Dalyvauti paruošiamuosiuose mugės darbuose (asmens indėlis derinamas individualiai). Dalyvauti Bendruomenės susirinkimuose (1-2 kartai per sezoną). Teikti savo pasiūlymus ir idėjas mugės , kaip pagerinti mugės organizavimą, įvaizdį ir rezultatus. Dalyvauti ne mažiau kaip po 2 pilnas dienas mugės darbo metu (mugės darbo laikas ir Bendruomenės narių dalyvavimui skirtos dienos atnaujinamos prieš kiekvieną mugės sezoną).

Tinkamai vykdyti Bendruomenės nario pareigas. Netinkamai ar nepilnai vykdant pareigas, narystė bendruomenėje suspenduojama ir asmuo praranda suteikiamas teises.

Mamų mugės bendruomenės nario ANKETA