Prašome paaukoti Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso Vaikų skyriui,
aukojimo procentą nurodant savo paskyroje.

Mielos Mamų mugės partnerės,

Esate ištikimiausios Vaikų hospiso rėmėjos, prisidėjusios prie šios iniciatyvos kol dar ji buvo tik planuojama. Dalinotės savo pelno dalimi hospiso statyboms  ir dabar galite džiaugtis, jog Jūsų labdara įgijo fizinį kūną. Nuosekli parama, tebūnie ir simboliška, pagal esamas galimybes, yra nepamainoma pagalba norint toliau tęsti vaikų hospiso misiją.   Norime Jus informuoti, kad 2020 m. vasario 15 dieną įvyko iškilmingas Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso Vaikų skyriaus pašventinimas ir atidarymas. Hospiso stacionare yra 12 lovų sunkiai ir nepagydomai sergantiems vaikams. 2020 metų birželio 1 dieną hospisas priėmė pirmąją mažąją pacientę. Taip pat veikia Namų hospisas, pagalba mažiesiems pacientams yra teikiama jų namuose.

   Jūsų nuoširdi tęstinė pagalba liudija mūsų visuomenėje glūdint nesavanaudiškumo geną. Tikėdamiesi, kad visos nelaimės, sunkios ligos yra toli nuo Jūsų, primename, kad Lietuvoje gyvena ir tragiškų likimų paliestų šeimų. Sunkiai įsivaizuojama yra sergančių vaikų ir jų šeimų kančia. Vaikų hospisas tiesia pagalbos ranką sunkiausioje padėtyje esančioms šeimoms.

   Vienas iš  Paliatyviosios pagalbos tikslų yra užtikrinti sunkia, nepagydoma liga sergančio paciento gyvenimo kokybę, suteikiant ligoniui visapusišką komfortą.  Komfortas paliatyviojoje pagalboje suprantamas kaip geras ligos eigoje atsirandančių, ir  vis sunkėjančių  fizinių simptomų, psichosocialinių, dvasinių problemų sprendimas ir valdymas. Teikiant paliatyviąją pagalbą vaikams šių problemų sprendimas neapsiriboja vien ligoniu, nepaprastai svarbu visokeriopą pagalbą teikti vaiko šeimai: tėvams, broliams, seserims, kartais net draugams.  

   Hospise dirba patyrę darbuotojai: gydytojas, slaugytojos, socialinis darbuotojas, psichologas, kineziterapeutas, teikiantys visokeriopą pagalbą ne tik sergantiems vaikams, bet ir psichologinę bei dvasinę pagalbą sergančių vaikučių tėvams ir jų artimiesiems.

   Visa pagalba vaikams ir šeimai yra teikiama nemokamai. Šią sudėtingą misiją vykdyti padedate ir Jūs, ištikimosios Vaikų hospiso rėmėjos. Net mažiausias indėlis tampa vaistais, tvarsčiais, sauskelnėmis, maistu ir daugybe kitų dalykų, kurių reikia slaugant ligonius.

   Širdingai dėkojame ir maloniai primename, jei turite galimybę, skirti savo Mamų mugės pelno dalį artėjančioje mugėje.

Metai Paaukota suma EUR
2016 m. 3142,77
2017 m. 2833,49
2018 m. 2182,77
2019 m. 2237,88
2020 m. 594.73
VISO: 10396,91

Pagarbiai,
Mamų mugės komanda